Wat als ...

... burgers het werk van
ambtenaren overnemen?

GEMAK EN SNELHEID

Burgers kunnen online 24/7 aanvragen en meldingen doen

MINDER WERKDRUK

Ambtenaren hebben meer tijd door minder registratie en administratie

LAGERE KOSTEN

Bij digitale intake en afhandeling worden werkprocessen goedkoper 

[ NG.] helpt bij het implementeren van tooling voor selfservice en zaakgericht werken

ROL VAN ONZE MANAGERS EN ADVISEURS

Wij zijn gespecialiseerd in de aansturing van implementaties  voor selfservice tooling. Met een focus op aansluiting bij processen. Om zoveel mogelijk waarde toe te voegen. Cruciaal is de adoptie en borging bij medewerkers. Zelf leveren we de tooling niet. Er is voldoende kwaliteit in de markt beschikbaar. Wel kunnen we helpen bij de selectie van tooling die het beste past.  In de rol van projectleider of adviseur. 

ONLINE KLANTPORTAAL

De burger wil online aanvragen en meldingen doorgeven. Voor deze selfservice gebruiken wij  webformulieren gekoppeld aan het zaaksysteem. Of indien mogelijk webapps van de vakapplicatie(s). Daarmee kunnen zaken vaak direct worden doorgevoerd. Wij helpen ook met de inrichting van uw (klant)portaal. Zodat de burger de afhandeling kan volgen. En inzage heeft in zijn eigen dossier en gegevens.

KENNIS EN SAMENWERKINGSPORTAAL

Een KCC ondersteunt burgers vaak bij selfservice. Wij helpen met het organiseren van de informatievoorziening. In een kennisportaal met mogelijkheid van chat. Waarin ook de registratie van klantcontacten gedaan worden. Door de integratie met een social samenwerkingsportaal wordt kennis snel uit de organisatie opgehaald en gedeeld. Kennis zit immers in de hele organisatie.

ZAAKGERICHTE (VAK)APPLICATIE

‘Rechtstreeks’ in de applicatie werken van de ambtenaar. Dan levert selfservice het meeste voordeel op. Omdat alle gegevens aan de voorkant beschikbaar zijn en er direct een dossier wordt opgebouwd. En er bij de intake al rekening wordt gehouden met beslisregels waardoor zaken direct worden doorgevoerd. Zonder tussenkomst van een ambtenaar. In een vak- en/of zaakapplicatie. 

Waarstaatjegemeente.nl

Top 4 positie
digitale volwassenheid  gemeente Maastricht

Afgelopen jaren heeft New Government bij de gemeente Maastricht gewerkt aan de Bestuursopdracht Dienstverlening. Voor het onderdeel online dienstverlening was het doel om landelijk een Top 10 positie te verwerven. Trots zijn we dat de Bestuursopdracht in 2018 is afgesloten met een 4e positie in de ranglijst van digitale volwassenheid!

Trots op de klanten die we mogen helpen!

Tevreden klanten, dat is waar we elke dag hard voor werken! 
Bij (gemeentelijke) overheden die online diensten verlenen.

met jaren ervaring

voor inwoners

bij overheden