Wat als ...

... burgers het werk van
ambtenaren overnemen?

GEMAK EN SNELHEID

Burgers kunnen online 24/7 aanvragen en meldingen doen

MINDER WERKDRUK

Ambtenaren hebben meer tijd door minder registratie en administratie

LAGERE KOSTEN

Bij digitale intake en afhandeling worden werkprocessen goedkoper 

[ NG.] helpt bij het implementeren van online dienstverlening, zaakgericht werken en basisregistraties

ONLINE KLANTPORTAAL

De burger wil online aanvragen en meldingen doorgeven. Voor deze selfservice gebruiken wij  webformulieren gekoppeld aan het zaaksysteem. Of indien mogelijk webapps van de vakapplicatie(s). Daarmee kunnen zaken vaak direct worden doorgevoerd. Wij helpen ook met de inrichting van uw (klant)portaal. Zodat de burger de afhandeling kan volgen. En inzage heeft in zijn eigen dossier en gegevens.

KENNIS EN SAMENWERKINGSPORTAAL

Een KCC ondersteunt burgers vaak bij selfservice. Wij helpen met het organiseren van de informatievoorziening. In een kennisportaal met mogelijkheid van chat. Waarin ook de registratie van klantcontacten gedaan worden. Door de integratie met een social samenwerkingsportaal wordt kennis snel uit de organisatie opgehaald en gedeeld. Kennis zit immers in de hele organisatie.

ZAAKGERICHTE (VAK)APPLICATIE

‘Rechtstreeks’ in de applicatie werken van de ambtenaar. Dan levert selfservice het meeste voordeel op. Omdat alle gegevens aan de voorkant beschikbaar zijn en er direct een dossier wordt opgebouwd. En er bij de intake al rekening wordt gehouden met beslisregels waardoor zaken direct worden doorgevoerd. Zonder tussenkomst van een ambtenaar. In een vak- en/of zaakapplicatie. 

BASISREGISTRATIES

Goede basisinformatie is cruciaal. Voor de gehele bedrijfsvoering . Maar zeker voor selfservice, zaakgericht werken en de  Omgevingswet. Burgers en medewerkers moeten gebruik kunnen maken van gegevens die al beschikbaar zijn. In de BRP, BAG en WOZ bijvoorbeeld. Onze projectleiders helpen bij het vernieuwen van basisregistraties en het op orde brengen van de gegevens in samenhang.

Waarstaatjegemeente.nl

Top 4 positie
digitale volwassenheid  gemeente Maastricht

Afgelopen jaren heeft New Government bij de gemeente Maastricht gewerkt aan de Bestuursopdracht Dienstverlening. Voor het onderdeel online dienstverlening was het doel om landelijk een Top 10 positie te verwerven. Trots zijn we dat de Bestuursopdracht in 2018 is afgesloten met een 4e positie in de ranglijst van digitale volwassenheid!

Trots op de klanten die we mogen helpen!

Tevreden klanten, dat is waar we elke dag hard voor werken! 
Bij (gemeentelijke) overheden die online diensten verlenen.

met jaren ervaring

voor inwoners

bij overheden