Wat als ...
burgers het werk van  ambtenaren overnemen?

New Government helpt bij het organiseren en implementeren van online selfservice

GEMAK EN SNELHEID

Burgers kunnen 24×7 zelf zaken aanvragen en melden

MINDER WERKDRUK

Ambtenaren hebben meer tijd door minder administratie

EFFICIENCY

Processen worden goedkoper bij digitale intake en afhandeling

Hoe kunnen wij jouw organisatie helpen?

SELFSERVICE PORTALEN

De burger wil online zaken doen met de overheid. Aanvragen en meldingen doorgeven. Wij ontwerpen samen met proceseigenaren de intake. En we (laten) deze realiseren. Wij helpen ook met de inrichting van uw (klant)portaal. Zodat de klant de afhandeling kan volgen. En inzage heeft in zijn persoonsgegevens.

KLANTCONTACT

Beantwoording van klantvragen. Wij helpen met het organiseren van de informatievoorziening. En het inregelen van de registratie van klantcontacten en terugbelnotities. Samen met de frontoffice organiseren wij de intake van (aan)vragen en het informeren over behandelstatus. Ook helpen wij met de inrichting van uw klantcontactsysteem.

ZAAKGERICHT WERKEN

Kanaalonafhankelijke dienstverlening. De zaak centraal. Wij zorgen in samenwerking met proceseigenaren voor procesherontwerp. Alle informatie op één plek bij elkaar. En bewaking van doorlooptijden. Ook helpen wij met de inrichting van het zaaksysteem om proces en techniek bij elkaar te brengen. Als projectleider of consultant.

ERVARING MET BELEIDSVELDEN

In de loop van de jaren heeft New Government ervaring opgedaan met het organiseren en implementeren van dienstverlening op het gebied van belastingen, bouwen en wonen, burgerzaken, horeca en evenementen, milieu en afval, onderwijs, verkeer en vervoer, werk en inkomen, zorg en welzijn.

Waar we trots op zijn?!

Tevreden klanten, dat is waar we elke dag hard voor werken!
Bij (gemeentelijke) overheden die online diensten verlenen aan haar inwoners.

met jaren ervaring

voor inwoners

bij overheden

Wie we zoal geholpen hebben!

Neem contact op

bel +31651208942 of mail ons!