Wat als ...

... mensen, processen en systemen een gezamenlijke focus hebben?

TEAMWORK EN EIGENAARSCHAP

Een helder doel maakt het mogelijk dat disciplines elkaar constructief aanspreken. Als je weet wat jouw bijdrage aan het geheel is, kun je je daarvan eigenaar voelen.

RICHTING EN HOUVAST

Focus dient als meetlat van de richting waarin bewogen wordt en waarde die geleverd moet worden. Alle energie op een gezamenlijke koers naar het punt op de horizon.

SUCCES EN MOTIVATIE

Succes vieren wordt mogelijk als je weet welke acties écht bijdragen aan die heldere focus. Het vieren draagt weer bij aan voldoening, motivatie en optimisme van medewerkers.

[ NG.] leidt veranderopgaven binnen de lokale overheid

VERBINDENDE AANPAK

Onze missie is om bij veranderopgaven de kloof tussen medewerkers, processen en systemen te verkleinen. Dat is cruciaal voor succesvolle veranderingen. Onze verandermanagers hanteren een verbindende aanpak. Deze aanpak kenmerkt zich door het creëren van een gezamenlijke focus, inzichtelijk maken van elkaars uitdagingen en heldere besluitvorming met integrale consequenties.

VERANDERMANAGERS MET INHOUD

Onze verandermanagers hebben kennis van de processen binnen het ruimtelijk domein en publieksdiensten. Wij kennen de uitdagingen van zowel de business als ICT binnen een specifieke veranderopgave. En zijn vaardig in het voorbereiden van besluiten die door alle betrokkenen te overzien zijn. Zijn daarbij in staat zijn om de gebruikers- en beheerorganisatie mee te nemen in de (digitale) verandering. 

TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR UW TEAM

Uw medewerkers krijgen te maken met een positief kritische en inhoudsdeskundige gesprekspartner. Zij gaan meer initiatief nemen omdat ze vertrouwen hebben dat hun inbreng op waarde wordt geschat. En een stapje extra zetten omdat ze inzicht hebben in elkaars uitdagingen en zich realiseren dat het succes van het geheel wordt bepaald door de kwaliteit van de delen.

ONZE FOCUS OP UW PROCESSEN

New Government heeft zelf ook een duidelijke focus. We doen niet alles bij de lokale overheid. Hebben ons gespecialiseerd in (digitale) veranderopgaven binnen basisregistraties (BRP, BAG, BGT en WOZ), zaakgericht werken, Digitaal Stelsel Omgevingswet en toegankelijke (online) dienstverlening. Omdat we daar verstand van hebben. En minstens zo belangrijk, omdat we dat leuk vinden.

Trots op de klanten die we mogen helpen!

Teams die boven zichzelf uitstijgen, dat is waar we elke dag hard voor werken! 
Bij lokale overheden met (digitale) veranderopgaven.

met jaren ervaring

voor inwoners

bij overheden